Không khí Hà Nội không bị ô nhiễm nghiêm trọng như báo cáo quốc tế

Đại diện PAM Air (giải pháp đo chất lượng không khí) khẳng định thông tin Hà Nội đứng thứ 2 Đông Nam Á về độ ô nhiễm không khí là chưa chính xác vì chất lượng không khí tại Hà Nội...

Đọc tiếp

12