Địa chỉ liên hệ: VP 26, Tầng 26 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, 110 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội