TƯ VẤN ĐẦU TƯ- TÀI CHÍNH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ- TÀI CHÍNH

– Tư vấn đầu tư mảng xanh như:

  • Tư vấn thuế;
  • Tư vấn bảo hiểm môi trường
  • Tư vấn và xây dựng phương án đầu tư- tài chính cho công ty trong nước và nước ngoài
  • Tư vấn tài chính các dự án về môi trường và thực phẩm

Tư vấn đầu tư mảng nâu như:

  • Tư vấn đầu tư hệ thống quản lý và xử lý khí thải, nước thải và chất thải tại Khu công nghiệp
  • Tư vấn và xây dựng phương án đầu tư Khu công nghiệp cho nhà đầu tư  nước ngoài